Pravila nagradne igre “S Izidorom osvoji samostojeći mikser”

Članak 1.

Ovim pravilima Imago reklamna agencija d.o.o., 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, OIB:41856116339, (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru “S Izidorom osvoji samostojeći mikser” u sklopu kampanje naziva “Izidor kaže, Ivan predlaže” (u daljnjem tekstu:
Nagradna igra) u cilju promidžbe i ostvarenja promidžbenih učinaka za brand Izidor klijenta BC INSTITUT, d.d., (u daljnjem tekstu: Izidor).

Članak 2.

Nagradna igra počinje 15.1. i traje do 6.2.2021. godine.

Članak 3.

Pravila nagradne igre bit će uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija objavljena na Internet stranici www.izidor.com.hr, nakon što se dobije suglasnost na pravila Ministarstva financija.

Članak 4.

Ovim pravilima osigurava se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim pravilima.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske koji prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu: Sudionici). U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača te članovi njihove uže obitelji. Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici su suglasni da Priređivač, ako postanu dobitnikom nagrade, može koristiti bez naknade i objaviti u tiskanom materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime i adresu.

Članak 6.

Način sudjelovanja u Nagradnoj igri: U Nagradnoj igri mogu sudjelovati svi punoljetni državljani RH koji u periodu od 15.01.2021. do 06.02.2021. kupe bilo koji Izidor proizvod te na internet stranici www.izidor.com.hr odigraju kviz te unesu svoje podatke (Ime i prezime, e-mail adresu i broj računa). Dobitnik će biti odabran nasumičnim odabirom, ukupuno 1 (jedan) dobitnik. Sudionici mogu sudjelovati u igri svakom novom kupnjom neograničeni broj puta za vrijeme trajanja nagradne igre, uz uvjeta čuvanja svakog računa do kraja igre jer on služi kao dokaz o kupovini. Izvlačenje će se održati 8. veljače 2021. godine.

Članak 7.

Fond nagrada za Nagradnu igru sastoji se od jedne nagrade:
KitchenAid samostojeći mikser.
Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost.
Ukupni nagradni fond iznosi 5.638,00 HRK.

Članak 8.

Obavijest o dobitnicima bit će objavljena na Facebook stranici IzidorHrvatska (https://www.facebook.com/IzidorHrvatska) 8.veljače 2021. godine.

Članak 9.

Dobitnici nagrada biti će izvučeni slučajnim odabirom. Izvlačenje će se održat u prostorijama Imago reklamna agencija d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb. Izvlačenja su javna. Dana 08. veljače održati će se izvlačenje. Izvlačenje će se održat u prisustvu tročlane komisije za izvlačenje, a o tijeku kojih vodit će se zapisnik sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara. Izvlačenja dobitnika provest će se elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze prijavljenih brojeva računa. O dobitku nagrade dobitnik će biti obaviješten pute e-mail adrese, odmah po izvlačenju nagrade, a najkasnije u roku od 3 radna dana. Nagrade će dobitnicima biti dostavljene poštom najkasnije u roku od 30 dana od dana obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dostava ne bude uspješna, priređivač će istu ponoviti u roku od 15 dana. Ako se ponovi neuspješna dostava, dobitnik gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignute nagrade dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

Priređivač može privremeno zastati s provođenjem Nagradne igre ili Nagradnu igru prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja Nagradne igre nije znao niti je morao znati, spriječe da Nagradna igra nastavi sukladno ovim pravilima. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem Facebook stranice Izidor (https://www.facebook.com/IzidorHrvatska).

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.638,00 kuna nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, Priređivač će ga prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ovo se ne odnosi na nagrade kojima u međuvremenu istekne rok trajanja.

Članak 13.

Priređivač je ovlašten koristiti se osobnim informacijama Sudionika isključivo za potrebe sudjelovanja u Nagradnoj igri. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi ove Promotivne kampanje Priređivač će čuvati najduže do 31. prosinca 2021. godine, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje osobnih podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade svojih osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje dovodi do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnoj igri.

Članak 14.

Priređivač poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Priređivač provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu www.izidor.com.hr ili s nje te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 15.

Ako to Sudionik dopusti, Priređivač je ovlašten pohranjivati na računalu Sudionika „kolačiće“ koji sadržavaju informacije o Sudioniku, a koji se koriste radi uštede vremena korisnika za vrijeme korištenja internetske stranice www.izidor.com.hr te radi praćenja i usmjeravanja korisnikovih interesa s ciljem pružanja prilagođenih usluga. Priređivač se koristi uslugama trećih strana za oglašavanje. Kao dio njihove usluge, treće strane mogu pohranjivati odvojene „kolačiće“, nad kojima Priređivač nema kontrolu ili pristup. Sudionik može urediti postavke preglednika kako bi odbio „kolačiće“, i u tom se slučaju može dogoditi da dijelovi internetske stranice www.izidor.com.hr možda neće pravilno funkcionirati. U skladu s ovim člankom Priređivač može upotrebljavati i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe internetskih stranica i promotivnih akcija te može dopustiti trećim stranama korištenje ove metode isključivo u ime Priređivača.

Članak 16.

Ova pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Priređivač prikuplja od Sudionika na stranici www.izidor.com.hr. Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Priređivač ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

Članak 17.

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja bilo kakvih poreza, obveza ili naknada direktno ili indirektno povezanih s nagradama.

Članak 18.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na internet stranici www.izidor.com.hr.

Članak 19.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda Nagradne igre odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 20.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/6
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 14. siječanj 2021.