PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA “Moja najdraža božićna tradicija”

Članak 1

 Organizator kreativnog natječaja pod nazivom “Moja najdraža božićna tradicija” (dalje: Natječaj) je Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d., Rugvica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo, OIB: 81224333034 (dalje: Organizator).

Natječaj se provodi u svrhu promocije Organizatora i proizvoda njegovog brenda Izidor.

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima se naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže koja se spominje pravilima. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) bit će objavljena na stranici Izidor proizvoda www.izidor.com.hr.

 

Članak 2

 

Kreativni natječaj traje od 21. prosinca 2021. godine u 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine u 11:59 sati, a odvija se putem Izidor Facebook stranice https://www.facebook.com/IzidorHrvatska.

 

Članak 3

 

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja kreativnog natječaja. Za sudjelovanje osobe mlađe od 18 godina suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati ju. Maloljetnik je dužan prilikom prijave dati tražene podatke svog roditelja odnosno staratelja kako bi Organizator prikupio potrebnu suglasnost za sudjelovanje maloljetne osobe. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade odnosno primiti osvojenu nagradu prema zakonu, odnosno ako je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu time je izrazio svoju suglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima.

U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, osobito zaposlenici Organizatora te članovi njihovih užih obitelji.

 

Članak 4

 

Za sudjelovanje u Natječaju sudionik mora u komentaru ispod posta o kreativnom natječaju “Moja najdraža božićna tradicija” na kreativan i zanimljiv način napisati koja je njegova najdraža božićna tradicija. Sudionik koji se ne registrira u skladu sa pravilima biti će automatski isključen iz sudjelovanja na Natječaju, odnosno neće se uzeti u obzir za dodjelu nagrade. Isto će se postupati i prema onom sudioniku koji je dao netočne podatke. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, utoliko ta osoba odmah gubi pravo na daljnje sudjelovanje, odnosno dodjelu nagrade ako je u međuvremenu osvoje. Osoba koja daje netočne ili tuđe podatke, isključivo odgovara za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir podnesene sadržaje koji odražavaju rasnu, spolnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Hrvatske. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja.

Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka Facebooka.

 

Članak 5

 

Cilj Natječaja je nagrađivanje Sudionika na Izidor Facebook stranici po izboru tročlanog žirija u sastavu: Antonia Šafer, Nataša Martinić Trkulja i Petra Mikloš.  Žiri će po završetku natječaja odabrati 2 (dva) dobitnika s najkreativnijim komentarom na temu “Moja najdraža božićna tradicija” koji će biti upisani ispod objave o Natječaju. Prema Pravilima, imena dobitnika bit će objavljena u roku od 2 (dva) dana nakon završetka kreativnog natječaja i to putem Izidor Facebook stranice https://www.facebook.com/IzidorHrvatska. Svaki Dobitnik osvaja IZIDOR poklon paket. Dobitnici nagrada dužni su se javiti u inbox Izidor Facebook stranice putem svojeg Facebook profila.  Dobitnik je u roku 48 sati dužan poslati svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu i broj telefona) kako bi potvrdio preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti ponuđena drugom Sudioniku po izboru žirija. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obveze Organizatora prema Sudioniku odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.

 

Članak 6

 

Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljeni sadržaj, u opsegu u kojem je sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Za maloljetne osobe pristanak za korištenje prava mora dati roditelj odnosno osoba ovlaštena skrbiti o maloljetniku. Sudionik jamči da sa prijavljenim sadržajem u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Sudionik koji je podnio prijavu sadržaja (u bilo kojem obliku). Prijavom sadržaja na Natječaj Sudionik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika natječaja te osniva i prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo iskorištavanja postavljenog sadržaja u bilo kojem obliku i isključivo za internu upotrebu.

 

Članak 7

 

Organizator će pregledati sve poslane prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika ako:

  • Sudionik prekrši Pravila;
  • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 48 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
  • Je takav sadržaj već prijavljen na Natječaju;
  • prijavljeni sadržaj se ne pridržava teme Natječaja;
  • jedna ili više osoba koje su označene u sadržaju zatraže uklanjanje sadržaja iz Natječaja iz bilo kojeg razloga;
  • Prijavljeni sadržaj nije autorsko djelo Sudionika koji prijavljuje;
  • Sudionik se koristi lažnim profilom za prijavu na Natječaj; lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu sudjelovanja u Natječaju;
  • prijavljeni sadržaj je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom.
  • Ako se ustanovi da je dao netočne podatke o sebi ili roditelju (skrbniku) ukoliko je maloljetan;
  • Sudionik ne pruži dokaz o potrebnim suglasnostima osoba osobito maloljetnika za korištenje njegovih osobnih podataka u roku od 24 sata na upit Organizatora;

Članak 8

 

Prije prijave na Natječaj Sudionik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Organizator će za potrebe sudjelovanja na Natječaju od Sudionika prikupljati ime i prezime. Svi osobni podaci Sudionika koji se prikupe tijekom Natječaja isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije Natječaja. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne osobne podatke: adresu i broj telefona kako bi osvojenu nagradu mogao isporučiti dobitniku. Osobni podaci sudionika i dobitnika čuvaju se najduže 2 mjeseca od završetka Natječaja, poslije čega se trajno brišu. Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu sa važećom regulativom. Smatra se da je Sudionik prikupio privolu trećih lica čije osobne podatke je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da ta lica nisu Sudionici Natječaju.

Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu sa odredbom člana 7 Pravila.

Podnošenjem prijave Sudionik potvrđuje da je obaviješten o prikupljanju i obradi osobnih podataka.

 

Članak 9

 

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na Izidor Facebook stranici. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Pravila se primjenjuju počevši od dana objavljivanja na internet stranici ­­­­­www.izidor.com.hr.