PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA “Čarobna priča super junaka”

 

Članak 1

Organizator kreativnog natječaja pod nazivom “Čarobna priča super junaka” (dalje: Natječaj) je Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d., Rugvica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo, OIB: OIB: 81224333034 (dalje: Organizator).

Natječaj se provodi u svrhu promocije Organizatora i proizvoda njegovog brenda Izidor (IZI PUFFS).

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima se naziva Sudionik. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) bit će objavljena na stranici Izidor proizvoda www.izidor.com.hr.

 

Članak 2

Kreativni natječaj odvijat će se od 1. svibnja 2023. godine do 17. svibnja 2023. godine.

 

Članak 3

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi učenici razreda čiji su učitelji bili dio “MEĐUNARODNE KONFERENCIJE za učitelje razredne nastave, obrazovne stručnjake i znanstvenike u primarnom obrazovanju” (organiziran od strane Hrvatska zajednica osnovnih škola (HZOŠ), a vrijeme održavanja je od 1. do 3. svibnja 2023. godine u Vodicama.) s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja kreativnog natječaja. Za sudjelovanje osobe mlađe od 18 godina suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati ju. Maloljetnik je dužan prilikom prijave dati tražene podatke svog roditelja odnosno staratelja kako bi Organizator prikupio potrebnu suglasnost za sudjelovanje maloljetne osobe. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade odnosno primiti osvojenu nagradu prema zakonu, odnosno ako je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu time je izrazio svoju suglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima.

U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, osobito zaposlenici Organizatora te članovi njihovih užih obitelji.

 

Članak 4

Za sudjelovanje u Natječaju svi sudionici moraju osmisliti, nacrtati i poslati jedan (1) lik super junaka, uključujući ime super junaka, opis njegovih sposobnosti, karakteristika i njegovu super moć te ga povezati s kukuruznim flipsom. Svi radovi moraju biti originalni, a ne kopije ili modifikacije postojećih crteža ili likova. Radovi mogu biti izrađeni u bilo kojoj tehnici i stilu, uključujući crtež, digitalnu umjetnost ili slikanje. Jedan razred mora prijaviti minimalno 15 radova kako bi sudjelovao u nagradnom natječaju.

Radove je potrebno grupno poslati poštanskim putem ili e-mailom (skenirane ili uslikane) najkasnije do 17. svibnja 2023. Učitelj/ica razreda dostavlja radove sa sljedećim informacijama:

 • Ime i prezime učitelja/ice
 • E-mail adresu i broj telefona, na koji ćemo poslati obavijest o dobitniku nagrade
 • Naziv škole i mjesto
 • Naziv razreda
 • Ukupan broj učenika
 • Ukupan broj prijavljenih radova

Ako se radovi dostavljaju elektronskim putem potrebno ih je dostaviti u ZIP datoteci, a naziv datoteke treba biti naziv razreda i naziv škole. Prijave se mogu slati na našu e-mail adresu:  izidor@izidor.com.hr

Sudionik koji se ne registrira u skladu sa pravilima biti će automatski isključen iz sudjelovanja na Natječaju, odnosno neće se uzeti u obzir za dodjelu nagrade. Isto će se postupati i prema onom sudioniku koji je dao netočne podatke. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, utoliko ta osoba odmah gubi pravo na daljnje sudjelovanje, odnosno dodjelu nagrade ako je u međuvremenu osvoje. Osoba koja daje netočne ili tuđe podatke, isključivo odgovara za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir podnesene sadržaje koji odražavaju rasnu, spolnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Hrvatske.

 

Članak 5

Cilj Natječaja je nagrađivanje Sudionika (obavijest o osvojenoj nagradi poslati će se razrednom učitelju/ici) po izboru tročlanog žirija. Radovi će se ocjenjivati prema kreativnosti i originalnosti. Žiri će po završetku natječaja odabrati 1 (jednog) dobitnika (jedan razred) s najkreativnijim radovima na temu “Čarobna priča super junaka”.

Prema Pravilima, dobitni razred bit će obavješten najdalje do 26. svibnja 2023 i to na kontakt učitelja/ice razreda te na Izidor web stranici ­­­­­www.izidor.com.hr.. Dobitni razred osvaja ulaznice za Amazinga family entertainment centar u organizaciji Organizatora. Dobitni razred mora biti u pratnji najmanje dva učitelja/ice iz navedene škole. Termin posjeta biti će naknadno određen. Dobitnici nagrada (učitelj/ica razreda) dužni su se javiti Organizatoru putem e-maila.

Dobitnik (učitelj/ica) je u roku 48 sati dužan/na poslati osobne podatke svojih učenika (ime i prezime, adresu i broj telefona roditelja) kako bi potvrdio preuzimanje nagrade.

Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti ponuđena drugom Sudioniku po izboru žirija. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obveze Organizatora prema Sudioniku odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.

 

Članak 6

Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljeni sadržaj, u opsegu u kojem je sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Za maloljetne osobe pristanak za korištenje prava mora dati roditelj odnosno osoba ovlaštena skrbiti o maloljetniku. Sudionik jamči da sa prijavljenim sadržajem u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Sudionik koji je podnio prijavu sadržaja (u bilo kojem obliku). Prijavom sadržaja na Natječaj Sudionik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika natječaja te prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo iskorištavanja dostavljenog sadržaja u bilo kojem obliku (svi sudionici Natječaja pristaju da organizator Natječaja ima pravo koristiti i objavljivati njihove radove u marketinške i promotivne svrhe, uključujući objavljivanje u novinama, časopisima, internetskim stranicama i društvenim mrežama.)

 

Članak 7

Organizator će pregledati sve dostavljene prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika ako:

 • Sudionik prekrši Pravila;
 • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 48 sati ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
 • Je takav sadržaj već prijavljen na Natječaju;
 • prijavljeni sadržaj se ne pridržava teme Natječaja;
 • jedna ili više osoba koje su označene u sadržaju zatraže uklanjanje sadržaja iz Natječaja iz bilo kojeg razloga;
 • Prijavljeni sadržaj nije autorsko djelo Sudionika koji prijavljuje;
 • prijavljeni sadržaj je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom.
 • Ako se ustanovi da je dao netočne podatke o sebi ili roditelju (skrbniku) ukoliko je maloljetan;
 • Sudionik ne pruži dokaz o potrebnim suglasnostima osoba osobito maloljetnika za korištenje njegovih osobnih podataka u roku od 24 sata na upit Organizatora;
 • Ako je razred prijavio manje od 15 radova.

Članak 8

Prije prijave na Natječaj Sudionik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Organizator će za potrebe sudjelovanja na Natječaju od Sudionika prikupljati ime i prezime. Svi osobni podaci Sudionika koji se prikupe tijekom Natječaja isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije Natječaja. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne osobne podatke: adresu i broj telefona kako bi osvojenu nagradu mogao isporučiti dobitniku. Osobni podaci sudionika i dobitnika čuvaju se najduže 2 mjeseca od završetka Natječaja, poslije čega se trajno brišu. Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu sa važećom regulativom. Smatra se da je Sudionik prikupio privolu trećih lica čije osobne podatke je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da ta lica nisu Sudionici Natječaju.

Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu sa odredbom člana 7 Pravila.

Podnošenjem prijave Sudionik potvrđuje da je obaviješten o prikupljanju i obradi osobnih podataka.

 

Članak 9

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na Izidor web stranici. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Pravila se primjenjuju počevši od dana objavljivanja na internet stranici ­­­­­www.izidor.com.hr.